PRZYCZYNA ZGONÓW

Jeszcze na początku naszego stulecia jedną z najważniejszych przy­czyn zgonów ludzi, i to przeważnie w młodym wieku, była gruź­lica. Podobno większość zwłok ludzkich nosiła na sobie ślady przebytej gruźlicy także i wtedy, kiedy nie ona była przyczyną śmierci. Obecnie choroba ta przestała być w krajach rozwinię­tych groźnym niebezpieczeństwem społecznym. Choroby, któ­re współcześnie najbardziej dokuczają ludziom i powodują znaczny odsetek zgonów, a więc choroby krążeniowe, nowo- mory złośliwe, przychodzą często dopiero w poznym wieku .Logiczna zasada sprzeczności utrzymuje, ze aw zdama sprzeczne, to znaczy stwierdzające egzystencję dwóch faktów sprzecznych, nie mogą być jednocześnie prawdziwe (ani jednocześnie fałszywe). Zatem prawdziwe jest albo zdanie: „Anna jest bezdzietna”, albo zdanie: „Anna jest matką dzie­cka”, w odniesieniu zaś do Aleksandra — albo zdanie: „Alek­sander urodził się w dniu parzystym”, albo zdanie: „Aleksan­der urodził się w dniu nieparzystym”.Psychologiczna zasada sprzeczności opisuje umysł ludzki jako funkcjonujący w ten sposób, że żaden człowiek nie uzna, jeśli jest szczery, jednoczesnej prawdziwości (lub jedno­czesnej fałszywości) dwóch zdań sprzecznych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *